Contact

Fronnie Biesma
fronnie.biesma@gmail.com
06 52 042 394


Stichting OndertussenOnderweg
fronnie@ondertussenonderweg.nl

Bestuursleden
Kobus de Boer (voorzitter), Eric van Sadelhoff (penningmeester), Monique Hoving (secretaris)
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Beleidsplan >>

Jaarverslag 2023 >>

De stichting OndertussenOnderweg is een culturele ANBI.
Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1.25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bankrekeningnummer: NL87 SNSB 0783 3574 00 

RSIN / fiscaal nummer: 859341689
Registratienummer Stichting Geef Gratis: 9655